Därför leder kommunism alltid till diktatur

Den kommunistiska statens skyhöga skatter gör att en majoritet av landets resurser samlas in till staten. Detta leder naturligtvis till att statens makt ökar. Kommunism är således en politik endast för de som verkligen gillar att politiker bestämmer istället för man själv.

Det stora problemet är att makt korrumperar. Kommunismens extrema skattetryck, minimala respekt för privat ägande och ofta också planekonomi leder till att staten får en oerhört stor del av tillgängliga resurser. Makten blir därmed väldigt stor, precis som korruptionen.

Ingen makthavare på landsnivå har någonsin kunnat stå emot den negativa påverkan som den kommunistiska koncentrationen av makt medför. Det är anledningen till att kommunism alltid leder till diktatur.

Att makt korrumperar är en vedertagen sanning. Så även om kommunister har goda – om än naiva – avsikter från början och saknar planer på att inför diktatur, så har det ändå alltid blivit så till sist. Detta oavsett var och när i världen kommunister tagit makten. Chile brukar av kommunister framhållas som ett undantag, men sanningen är att där hann inte kommunisterna införa diktatur, eftersom det istället blev en revolution i vilken Pinochets diktatoriska fascister tog makten.