Kollektivismen förenar kommunister och nazister

Det finns flera olika saker som föreningar kommunister och nazister. Kollektivismen eller att de tänker kollektivt är den tydligaste gemensamma faktorn. Då spelar det ingen roll att de historiskt sett slagits mot varandra, för ideologierna har samma grund.

Hitlers nazister gick ofta klädda i samma uniformer när det begav sig i Tyskland under slutet av 1920-talet och fram till 1945. De ville att alla skulle se ut på ett visst sätt och tycka ungefär samma sak. Nazisterna var på så vis rädda för alla som såg annorlunda ut eller hade annan religion etc. Nazisternas rasistiska strävan gick på så vis ut på att uppnå ett homogent samhälle där alla ingick i ett kollektiv.

Kommunismen och nazismen har kollektivismen gemensamt. "Detta vackra tvillingpar, samma andas barn."

Kommunister har även de alltid haft svårt med oliktänkande. Dessa vänsterns extremister hyllar alltid kollektivet framför individers frihet och sunda förnuft. Ett exempel är de odemokratiska krafter som försökte stoppa en demonstration mot ojämställdhet i Stockholm 2012.

Ett annat var när vänsterns bråkstakar försökte stoppa en demonstration som Skattebetalarnas Förening hade (2006 eller 2007) mot orättvisa skatter, men den gången misslyckades mörkrets krafter med att förstöra. Kapitalismen och global handel fick på 00-talet uppemot en miljard människor i Asien att gå från fattigdom till medelklassnivå, men ändå dök det upp hatiska sabotörer i dödskallemasker under Walk for Capitalism 2003.

Kollektivismen visar sig även i form av att både nazismen och kommunismen så fort de fått chansen begränsat mediernas frihet, för enligt dessa båda extremers synsätt måste alla vara ett åsiktsmässigt kollektiv. Med oliktänkande har de svårt.

Kommunismen går som bekant ut på att alla i landet ska leva som en stor familj där mamma staten fördelar pengarna. Detta som om det inte vore skillnad på alla olika individer som finns i ett samhälle, som om alla i landet vore stöpta i en nazistisk mall eller något. Hitler buntade ihop judarna kollektivt och förstatligade deras tillgångar, precis som kommunister brukar förstatliga privat ägande för att uppnå kollektivism.

Kommunisterna började på 2010-talet även vara med och lansera könsneutrala pronomen, som om det inte duger att vara man eller kvinna längre. Alla ska vara lika och bete sig lika, oavsett kön. Det är ett kollektivistiskt tänkande där alla ska vara lika, endast mätbart med nazisternas kollektivism.