Kommunismen erkänner sin dumhet

Pol Pot och Röda Khmererna är en av få kommunister som mer eller mindre erkänt att kommunismen är enbart för dumma, ointellektuella, personer. Beviset är massmorden på utbildande och intellektuella, eftersom dessa sågs som icke önskvärda och därmed ett hot mot kommunism. Exempelvis personer med glasögon riskerade att anses vara intellektuella, och kunde därför bli fängslade eller dödade. Således, endast en dum människa kan vara en kommunist, enligt dessa kommunister.

Världens Historia skriver att ”Folk med glasögon betraktades som intellektuella och skulle därför dödas. Detsamma gällde utlänningar och kambodjaner med utländska makar eftersom de kunde tänkas vara hemliga agenter. År 1978 mördades omkring 400.000 personer i landets östra delar på grund av att de, enligt Pol Pot, hade ’khmerkropp men ett vietnamesiskt sinnelag’.”

Wikipedia skriver att ”Pol Pots egna, extrema version av maoism, syftade till att på mycket kort tid införa en agrar utopisk kommunism, utan städer, klasser, privat egendom, post, telefoni, kontakt med omvärlden, pengar eller avancerad teknik. Pengar avskaffades, skolor och sjukhus stängdes, etniska minoriteter förbjöds tala sina egna språk och i princip alla stadsbor tvångsförflyttades till landsbygden där de som tredje klassens medborgare kom att bli bland de första att falla offer för det omfattande folkmord Pol Pot initierade. Till kategorin icke-önskvärda hörde folkgrupper som inte passade in i visionen om en ren khmer-stat (vietnameser, cham och laotier), utbildade (inkl. människor med glasögon) och troende (buddhister, muslimer och kristna).”

Mellan en och tre av Kambodjas 7 miljoner människor dog på grund av de grymma kommunisterna under åren 1975-1979. Kommunistpartiets tortyrcenter och utrotningsläger i huvudstaden Phnom Penh är ett av de mer ökända under 1900-talet, fullt i klass med nazisternas koncentrationsläger.