Vänsterns väljare måste gilla politikermakt

De socialistiska och de kommunistiska väljarna måste gilla att ge makt till politiker. Alla dessa partier föredrar som bekant ett högre skattetryck än högerns partier. Ju högre skatter, desto mer resurser samlas in till kommun, landsting och stat. Och det leder i sin tur till att de som styr dessa organisationer får mer makt och inflytande i samhället. Som vi alla vet är det politiker som har den yttersta makten över det offentliga, alltså kommuner, landsting och staten.

Slutsatsen är därför ofrånkomlig. Socialister och kommunister som kämpar för högre skatt på arbete och/eller kapital kämpar automatiskt för ökad politikermakt, alltså oftast de själva.

Vänsterns väljare föredrar alltså i regel ökad makt för politiker. I alla fall att döma av deras handlingar, alltså hur de röstar. Vad de säger och vill stå för är naturligtvis en annan sak. Att deras politik i mångt och mycket går ut på styra över folks liv och vardag är inte alltid så populärt att erkänna.

Kanske är det därför som kommunister hellre svänger sig med floskler om solidaritet och gemenskap, samt gärna ordnar demonstrationer och massparader.