Vad kommunism är och vad det leder till

Enligt kommunismens läror ska staten samla in det mesta av landets produktion och sedan fördela detta rättvist. Därmed är det tänkt att alla medborgare ska få det ungefär lika bra.

Historien har dock visat att kommunismen alltid lett till orättvis ekonomisk fördelning, diktatur och fattigdom. Kommunism har dödat fler människor än nazism, men under en längre tidsperiod. Trots det och otaliga exempel på hur länder med kommunism som politiskt styrsystem faller samman efter ett antal år blir människor än idag kommunister.

De senaste exemplet är Venezuela, där de styrande sagt sig bedriva socialism vilket i själva verket varit kommunism. Detta eftersom privata företag har konfiskerats, meningsmotståndare fängslats och oberoende journalister tystats. Höga oljepriser gav landet lyftkraft under 2000-talet men nu under 2010-talet är Venezuela ett land i fritt fall där mat, vatten och rättvisa är stora bristvaror. Den kommunistiske kejsaren var naken även denna gång.

Kommunism.eu är en ideell webbsida för att informera om kommunismens läror och vad de leder till.

Kontakt och feedback: info@kommunism.eu