Kommunister demonstrerar inte för fred

Kommunister, precis som socialister och andra vänstervridna, säger sig demonstrera för fred. Men verkligheten ser annorlunda ut, då kommunisterna snarast demonstrerar mot politiska motståndare
och/eller ideologier.

Det tydligaste exemplet är att kommunister och socialister sade sig demonstrera för fred när USA krigade i Vietnam, vilket inte var tänkt som något ockupationskrig utan skulle stoppa kommunisdiktaturen. Samma sak hände när USA år 2003 gick in i Irak för andra gången, då handlade det om olja, terrorism och
Saddam Husseins brott mot mänskliga rättigheter.

Men när det kommunistiska Sovjetunionen startade ett stort angrepp på Afghanistan för att ockupera landet för gott, så protesterade kommunisterna knappt alls. Inga stora demonstrationer med röda fanor ”för” freden då inte.

Tydligen handlar många vänsterpolitikers fredlängtan bara om att protestera mot deras politiska röda skynke – USA.