Därför har kommunister massparader

Kommunismen är ett system som ofelbart förstör samhället och gör folk fattiga. För att dölja detta har kommunister alltid haft stora massparader.

Massparaderna fungerar som en symbol för visa hur enat kollektivet – folket – är.  En sorts täckmantel för det missnöje för de styrande som alltid finns i alla länder, särskilt kommunistiska diktaturer med omänskligt folkförtryck och fattigdom. Ett bra exempel är Nordkorea, som efter decennier av extrem fattigdom och diktatur ändå är mästare på massparader långt in på 2000-talet.

Ett annat sätt att skapa dimridåer är att lyckas inom idrott. För lyckas man med det så blir det parader och jubel på stora arenor, precis de ordinära uppvisningsparaderna. Det var faktiskt kommunisterna i Östtyskland som var först med att skicka professionella idrottare till internationella tävlingar.

Eftersom idrottarna fick vara symbol för det kommunistiska systemet var det viktigt med stora framgångar. Inte så konstigt därför att oproportionerligt många idrottare från Östeuropa var dopade under kommunisttiden och det kalla kriget.

Militära parader och statsanställda som klär sig lika och gör lika är andra exempel på hur paraderande fungerar som symbolik och en hjärntvätt för att få folk att tro att alla är enade. För i kommunistiska länder måste alla vara enade, annars skulle ju kommunisterna tappa makten.